Bemiddeling
Wat is Bemiddeling
meer...
Bemiddeling is een ruimere benadering dan mediation, directiever èn informeler. In situaties waarbij de onderlinge relatie nog goed is, kan ter ondersteuning "slechts" bemiddeling bij mij worden aangevraagd. Bijvoorbeeld wanneer men (nog) niet "op dezelfde golflengte" zit, maar waarbij dit toch belangrijk is voor een gezamenlijke doelstelling of beslissing. Hierbij kan gedacht worden aan het verkrijgen of behouden van goede werkrelaties op de werkvloer, bij een onderlinge verschil van mening, en om eventuele escalaties te kunnen voorkomen. Dit kan zowel privé of zakelijk van belang zijn. De wijze en de wensen waarop de bemiddeling zal plaatsvinden zullen allereerst en in goed overleg gezamenlijk worden doorgesproken. Ik geef u hierover graag gratis nadere inlichtingen en advies.