Conflict
Wat is een conflict?
meer...
conflictEen conflict is een verschil van mening en vaak in strijd met uw belangen. Veel van deze botsingen gaan weer over. Ze worden opgelost of vermeden maar, sommige conflicten kunnen lelijk escaleren terwijl u dat eigenlijk niet wilt. Vaak is het noodzakelijk om toch tot een goede oplossing met de ander te komen. Zeker als er grote belangen op het spel staan. Een conflict ontstaat niet zomaar en heeft vaak een diepere achtergrond of een structurele oorzaak. Als mensen niet afhankelijk van elkaar zijn, privé of zakelijk, en als zij elkaar niet nodig hebben, dan is er ook geen conflict. Bij een conflict gaat het om zaken die voor iemand waardevol zijn, zoals de eigen identiteit, culturele normen en waarden en overtuigingen. Deze zaken worden niet altijd door een ander begrepen. Daardoor kunnen misverstanden ontstaan. Van deze conflicten wilt u zo snel mogelijk af. Zeker als u weer met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elke ruzie bestaat een oplossing dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Is de ruzie al zo hoog opgelopen en u ziet zelf de oplossing niet meer, dan kan mediation (conflictbemiddeling) dat veranderen. Conflicten zijn namelijk niet altijd negatief en hebben ook positieve kanten. Een conflict kan een bron van verandering en vernieuwing zijn. Het maakt problemen bewust, maar het motiveert ook om er een oplossing voor te vinden.

Specialisaties
meer...
 • (Echt)scheidingen, w.o. Ouderschapsplan, Zorgverdeling, Omgangsregeling
 • Familiezaken
 • Burger en Overheid
 • Strafzaken rechtbank
 • Zorg en Welzijn
 • Inter- en Multiculturele zaken
 • Samenwerking
 • Buurtbemiddeling
 • Slachtoffer/Veroorzaker (verkeersongeval etc.)
 • Bouw, huur, verhuur
 • Mantelzorg
 • Vertrouwenspersoon
Inter- en Multiculturele Mediation
meer...
Dit is één van mijn specialisaties, opgebouwd uit opleidingen/ervaringen en het jarenlang werken met mensen uit diverse culturen en met verschillende nationaliteiten.
Hierdoor heb ik inzicht gekregen in:
 • inter- en Multiculturele geschillen
 • interculturele Mediation
 • interculturele communicatiepatronen
 • diverse stijlen van conflicthantering
 • cultuurverschillen en vooroordelen
 • verschillende waarden en normen
 • positie van allochtonen in Nederland
 • eigen cultuuraspecten en houding t.a.v. andere culturen
 • respectvol contact in interculturele situaties