Mediation
Wat is mediation?
meer...
conflict MEDIATION = SAMEN OPLOSSEN

Mediation is samen een geschil of een ruzie oplossen, met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil kent een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. De oplossing wordt vaak niet gezien, omdat men zelf in het conflict zit. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen.

De mediator doet geen uitspraak, geeft inhoudelijk geen mening en staat niet boven de partijen. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken. De bereidheid bij partijen tot het uitvoeren van een gezamenlijke oplossing, ligt in de regel hoog. Het is immers hun oplossing. De relatie wordt niet onnodig beschadigd.

Mediation is succesvol. Gebaseerd op "het onderhandelen", met respect voor de belangen van alle betrokkenen en om te komen tot een win-win situatie. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om duidelijk te krijgen wat de werkelijke belangen van partijen zijn en om daarvoor een oplossing te vinden.

Vertrouwelijk en vrijwillig: twee belangrijke uitgangspunten bij mediation. Niemand kan worden gedwongen om aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. In alle openheid kan in een ontspannen sfeer over het conflict en mogelijke oplossingen worden gesproken. Deze principes liggen vast in het Mediation Reglement van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Hoe werkt mediation
meer...
Aan het begin van een mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst. Daarin spreken ze af om te proberen het geschil gezamenlijk via mediation op te lossen. Een schriftelijke overeenkomst is belangrijk. Het Mediation Reglement wordt daarin van toepassing verklaard. Zo staat vast wanneer de mediation van start gaat, wat het proces inhoudt en welke spelregels er gelden.

Het mediation-proces is informeel en flexibel. De mediator is procesbegeleider en brengt vastgelopen communicatie weer op gang. De mediator stimuleert de partijen tot overleg. Emoties en zaken worden gescheiden. De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. De mediator kiest geen partij, maar helpt de partijen in hun onderhandelingsproces. Geen juridische standpunten, maar hun belangen en de toekomst staan daarbij voorop.

De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Via mediation komen vaak creatieve oplossingen tot stand, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. De partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee wordt de mediation afgesloten.

Uit de praktijk blijkt, dat mediation een hoge slaagkans heeft. Een oplossing wordt bovendien meestal in relatief korte tijd bereikt.

Mediation biedt belangrijke voordelen
meer...
 • Eigen oplossing van een conflict zonder rechter, en goedkoper
 • Sneller dan een juridische procedure in een ontspannen sfeer
 • Kosten-efficiënt: gedeelde kosten
 • Informeel, vertrouwelijk en besloten
 • Deskundige, onpartijdige begeleiding
 • Toekomstgericht
 • Actieve inbreng van partijen
 • Ruimte voor creatieve oplossingen en emoties
 • Behoud van relatie
 • Deugdelijke vastlegging van de afspraken
 • Meer draagvlak door een gezamenlijke oplossing
 • Belangen staan centraal
 • Hoge acceptatiegraad
 • Win-win resultaat voor alle betrokkenen
Hoe dan ook, mediation biedt een conflictoplossing met alleen winnaars, in een vertrouwelijke, ontspannen sfeer !