Mediator
Over de Mediator
meer...
De brug van probleem naar oplossing

Vakbekwaam en neutraal zijn de twee basiskenmerken van een mediator. Als professioneel allround MfN registermediator, Familiemediator en mediator Strafzaken sta ik ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland en bij de Stichting Register Mediator (SRM). Ik heb een erkende mediationopleiding gevolgd en ik ben getraind in het leiden en begeleiden van mediationprocessen.

Mijn kennis en vaardigheden hou ik bij via Permanente Educatie en ik werk volgens de Gedragsregels voor Mediators. Een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht maken hiervan onderdeel uit. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit. De titel Registermediator is in de Benelux beschermd.