Restorative Circles
Restorative Circles
meer...
De brug van probleem naar oplossing

Herstellende cirkels. Conflictoplossing vanuit dialoog en ontmoeting. Geweldloze Communicatie.

Een Restorative Circle is een manier om mensen die met elkaar in een gemeenschap leven, effectief met conflicten om te laten gaan, zoals families, gezinnen, leefgemeenschappen.

Restorative Circles is ontwikkeld door de Engelsman Dominic Barter tijdens zijn verblijf in Braziliƫ en door zijn ervaringen in een gebied waar misdrijven en gewapende bendes een manier van leven is. De Braziliaanse regering heeft dit proces als alternatief voor de gevestigde rechtspleging overgenomen.

In dit proces van Restorative Circles komen alle betrokkenen in een conflict bij elkaar. Dit zijn de "slachtoffers", "daders" en "leden" van de gemeenschap. Iedereen komt aan het woord en er wordt gestreefd naar een voor iedereen bevredigende oplossing.

Het richt zich op het maken of herstellen van de verbinding tussen individuen, families, groepen, organisaties en gemeenschappen. Op een empathische wijze en ondanks de aanwezige verschillen kan men dan elkaar de hand geven, maar ook zingeving vinden en het persoonlijke welzijn en dat van de gemeenschap vergroten.

Een Restorative Circle vergroot de samenhang tussen mensen en schept voorwaarden voor een vruchtbare samenwerking. Restorative Circles bieden een veilige omgeving voor een open dialoog die deelnemers betrokken met elkaar laten zijn, met als gevolg dat zij opnieuw gaan nadenken over ingenomen standpunten en een andere kijk krijgen op het samen leven en/of werken.