Veel gestelde vragen
De vragen
meer...

Wordt er altijd over emoties gesproken ?
Als emoties een goede communicatie en oplossing in de weg staan, dan komen ze ter sprake. In zakelijke zowel als in particuliere conflicten.

Met de ander is een redelijk gesprek niet meer mogelijk. Is mediation dan wel zinvol ?
Juist dàn is mediation zinvol, àls de ander maar toestemt. Door hulp van de mediator kan de onderlinge communicatie zich herstellen en komt het gesprek op gang.

Ik voel zelf wel voor een conflictbemiddeling, maar ik weet niet of ik de andere partij wel zover krijg.
Geef de ander deze kansrijke mogelijkheid aan. Het is de moeite waard! Bedenk hierbij, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Indien nodig, dan blijft de weg naar de rechter altijd open staan. Dit wordt al snel na één gesprek duidelijk.

Wanneer werkt mediation niet ?
Als men principieel in conflicten weigert mee te werken doordat men overtuigd is van zijn of haar gelijk en dat ook wil krijgen.

Wat wordt bedoeld met geheimhouding in mediation ?
Gesprekken in mediation zijn vertrouwelijk. Betrokkenen en de mediator tekenen hiervoor een Mediationovereenkomst, om alles wat besproken wordt niet te gebruiken buiten de mediation. Dit is één van de basisbeginselen.

Kosten?

De kosten bestaan uit mijn honorarium , eventuele hulppersonen en de door hen gemaakte kosten.

Als mediator en als coach reken ik een redelijk uurtarief. Het honorarium is niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Van tevoren en op aanvraag informeer ik u over het tarief.

Bij mediation is het uitgangspunt, dat de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen worden. Partijen zijn vrij om hierover andere afspraken te maken.

Eigen kosten zijn voor eigen rekening.